Spillerkonsulent

kr8,000

Med flere av våre treningsprogrammer er flere av våre unge spillere åpne for å motta lignende alternativer for å spille i utlandet.

Produktnummer: 025 Kategori:

Beskrivelse

Vårt konsulentprogram er basert på fire trinn:

Informere:

Våre personlige konsultasjoner gir en generell oversikt over de potensielle alternativene som finnes – basert på individuelle behov. Etter primær evaluering og screening, blir spilleren presentert en konsulentavtale som viser alle deler av prosessen. Når vilkårene er godtatt, vil vår klient signere vår konsultasjonsavtale til fordel for programmet.

Veiledende:

Etter den signerte avtalen får spilleren noen nyttige kontakter, for eksempel utdanningsinstitusjoner (videregående skoler, universiteter), klubblag, klubbledere, sertifiserte FIBA-agenter, advokater, trenere, etc. Den nødvendige kommunikasjonshjelpen vil også gis for å sikre prosessen.

Oppfølging:

Når spilleren er i den riktige posisjonen, vil en oppfølging bli utført gjennom den avtalte kontraktsperioden.

Evaluering/potensiale:

Det vil bli gitt en endelig evaluering for å avgjøre nye/fremtidige alternativer.