Basketball manager

Vårt konsulentprogram er basert på fire trinn:

Informere

Våre personlige konsultasjoner gir en generell oversikt over de potensielle alternativene som finnes – basert på individuelle behov. Etter primær evaluering og screening, blir spilleren presentert en konsulentavtale som viser alle deler av prosessen. Når vilkårene er godtatt, vil vår klient signere vår konsultasjonsavtale til fordel for programmet.

Veiledende

Etter den signerte avtalen får spilleren noen nyttige kontakter, for eksempel utdanningsinstitusjoner (videregående skoler, universiteter), klubblag, klubbledere, sertifiserte FIBA-agenter, advokater, trenere, etc. Den nødvendige kommunikasjonshjelpen vil også gis for å sikre prosessen.

Oppfølging

Når spilleren er i den riktige posisjonen, vil en oppfølging bli utført gjennom den avtalte kontraktsperioden.

Evaluering/potensiale 

Det vil bli gitt en endelig evaluering for å avgjøre nye/fremtidige alternativer.

Blant + 2000 spillere som har deltatt på akademiet vårt, har vi hjulpet flere spillere til å oppleve internasjonal basketball på US College, Canada, i Europa og i Asia. Blant disse er flere på det norske landslaget.

For en gratis konsultasjon kan du kontakte oss på 967 26 937 og sende oss en henvendelse/forespørsel på rintch@rintch.no

Telefon + 47 96 72 69 37

E-post

rintch@rintch.no

@copyright – Rintch.no The 1st Basketball Academy in Norway

Adresse

Bygdøhus Arena

Huk Aveny 45

0287 Oslo